Yoga Zuidoost

inschrijven

Geef je op via de website of stuur een email naar: yogapraktijk@live.nl (gelieve niet het 06-nummer te gebruiken). Vermeld je naam, adres en telefoonnummer. Geef ook aan welke dag/tijd je voorkeur heeft. Wil je in september beginnen, wacht dan niet te lang met inschrijven: de groepen lopen snel vol omdat de meeste mensen na de zomervakantie gewoon weer doorgaan. Er komen daardoor vaak maar een paar plaatsen vrij.

lesgeld

7 lessen: € 95,-
losse les: € 15,-
proefles: € 12,-

betaalwijze

Betaling contant heeft de voorkeur, maar per bank kan ook. Losse lessen en proeflessen alleen contant.

inhalen gemiste lessen

Inhalen kan in overleg op de andere avond of ochtend. Maar let wel:

Je kan alleen inhalen als je een volgende cursus van 7 lessen hebt betaald. Je kan niet het bedrag van de gemiste lessen in mindering brengen in de volgende cursus.

© sept 2020 Isabel Huigen